Anne Dostu Hastane Politikası

  1. Anne adayının güvenli, kaliteli gebelik izlemi ve doğum hizmeti alması tabii haktır.
  1. Verilen hizmet, gebelik öncesi danışmanlık, doğum öncesi ve sonrası bakım ve danışmanlık hizmetlerini kapsamalıdır.
  1. Kurumlarda poliklinik, eğitim, danışmanlık ve doğum hizmeti verilen ortamlar standartlara uygun hazırlanmalıdır.
  1. Mahremiyet beklentileri itina ile karşılanmalı, hijyen ve konfor standartları yüksek tutulmalıdır.
  1. Kanıta dayalı olmayan müdahaleler rutin olarak uygulanmamalıdır. 
  1. Hizmet sunumu için gerekli olan insan kaynakları ve lojistik destek optimum düzeyde olmalıdır. 
  1. Acil obstetrik durumlarda sevk kriterlerine uyulmalıdır. 
  1. Doğum hizmeti anne ve bebek odaklı olmalıdır. 
  1. Hizmet sunanların bilgi ve beceri kapasitesini güçlendirmeye yönelik aktiviteler planlanmalı ve uygulanmalıdır. 
  1. İstatiksel analizler yapılmalı, çıktıları değerlendirilmelidir.
0282 726 0 555