Aort Anevrizması balon gibi patlayabilir!

Tarafından gönderildi: Gülşah Gülkan Yorumlar: 0

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Güzeloğlu; aort anevrizması nedir, belirtileri neler, kimlerde görülür, tedavi yöntemleri nelerdir konusunu detayları ile anlattı.

Kalpden çıkan ve tüm vücudumuza kanı dağıtan aort damarının herhangi bir düzeyinde %50 ve üzerinde çap artışı olması damar genişlemesi veya anevrizma olarak tanımlanır.

Örneğin karın seviyesinde ortalama aort damar capı 1,5-2 cm‘dir. Bu çapın 3,0 cm ve üzerinde olması durumunda aort anevrizmasından bahsedilir.

Aort anevrizması için risk faktörleri aile öyküsü, erkek cinsiyet, yaş, sigara kullanımı ve hipertansiyondur. Hiperlipidemi ve kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) diğer risk faktörleridir.

Damar genişlemesine bağlı damarın yırtılma riski damarın genişliği ile doğru orantılıdır. Damar genişlemesine bağlı uzun yıllar hastada herhangi bir klinik şikayet oluşmayabilir. Bu dönemde anevrizma çapında büyüme yaklaşık 1,2-2 mm/yıl‘dır.

Hastaların tanıları en sık başka bir nedenle yapılan görüntüleme testleri esnasında konur. Karın ve bacak bölgesi atardamar genişlemelerinin tanı ve izleminde ultrasonografi risksiz ve düşük maliyetli bir araçtır. Genel olarak aort anevrizmnalarının ameliyat öncesi ve sonrası değerlendirmesi için günümüzde en sık kullanılan yöntemler bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntülemedir.

Aort anevrizmasının yırtılmasına bağlı ameliyat edilen hastaların ciddi ameliyat sırası ve sonraki ilk  bir aylık dönemde kaybedilme riskleri nedeniye böyle bir olay meydana gelmeden önce hastalığın tanınması ve tedavi edilmesi amacı ile riskli gruptaki bireylerde (özellikle sigara kullanan 65 yaş üstü erkek hastalarda) tarama yapılması önerilmektedir.

Anevrizmanın yerine ve büyüklüğüne göre medikal olarak takip edilebilir veya cerrahi ve endovaskuler (damar içi ) girişimlerle tedavi edilebilir. Günümüzde aorttanın kalpden çıkan ilk bölümünün genişlemesinde halen açık cerrahi tek tedavi seçeneğidir. Aortanın diğer bölgelerindeki damar genişlemelerinde ise eğer aort damarı yapısı uygunsa ilk tedavi seçeneği endovaskuler uygulamalardır.

Aort anevrizmalarının endovaskuler onarımının en büyük avantajı daha az invaziv olması ve ameliyat sonrası iyleşme döneminin daha kısa olmasıdır. Fakat bu tekniğinde kendine has riskleri mevcuttur.

Özet olarak aort damar genişlemelerinin özellikle riskli grup hastaların taraması ile hastalık bulgu vermeden saptanması ve tedavi edilmesi çok önemlidir.

0282 726 0 555