Check – Up

Size özel ekonomik check-up paketlerimiz ile hastalıkların sadece erken teşhis ve tedavisi değil, aynı zamanda olası sağlık risklerini de minimuma indirmeyi amaçlıyoruz.

Sağlığınızla ilgili tüm kayıtların sağlandığı check-up programı sonrasında, aile hekiminizle sağlık durumunuzun takibi için her an iletişimde olabilirsiniz.

‘‘Size özel ekonomik check-up paketleri ile sağlığınız için önlemleri zaman kaybetmeden alabilirsiniz.’’

Check-up kampanyası ile avantajlarla dolu bir sağlık kontrolü ayrıcalığını yaşayabilirsiniz.

Kadın, erkek ve çocuklara özel farklı içeriklerde hazırlanan check-up paketleriyle “Sağlığım Kontrol Altında” diyebilmenin huzurunu hissediniz.

Check-up yaptırmadan önce nelere dikkat etmelisiniz?

 • Hamileyseniz veya hamilelik şüpheniz varsa işlemlere başlamadan önce mutlaka belirtmelisiniz.
 • Daha önce yapılmış tetkik sonuçlarınızı beraberinizde getirmelisiniz.
 • Randevu gününde ve saatinde mutlaka aç gelmeli, en az 8-10 saat aç kalmanız gerekmektedir. Bu arada yalnızca su içebilirsiniz.
 • Test yaptıracak kişinin 24 saat süre ile kırmızı et, alkol, kızartma, çok yağlı yiyecekler, brokoli ve turp gibi sebzeler tüketmemesi önerilir.
 • Günde 250 mg’dan fazla C vitamini kullanıyorsanız check-up’a gelmeden önce vitamin almaya ara veriniz.
 • Düzenli ilaç kullanıyorsanız mutlaka check-up gününüze karar vermeden doktorunuza danışın ve aldığınız bilgi doğrultusunda ilaç ara verme sürenizi belirleyiniz.
 • Demir ilaçlarının en az 2 gün önce kullanılmış olması gerekir.
 • İdrar ve gaita örneğini hastanede alabilirsiniz. Ancak, güçlük çekiyorsanız 2 saatten fazla bekletilmemiş olarak beraberinizde de getirebilirsiniz.

Minimum 3 bölüm, maksimum 8 bölüm seçebilirsiniz.

Dahiliye (İç Hastalıkları)

Muayene

Laboratuvar

 • Glukoz (şeker, açlık)
 • TİT
 • Hemogram
 • Alanin aminotransferaz (ALT)
 • Aspartat transaminaz (AST)
 • Gaitada amib-giardia aranması
 • Anti HBS
 • Trigeliserit
 • Kolesterol
 • HDL Kolesterol (İyi Huylu Kolesterol)
 • LDL Kolesterol (Kötü Huylu Kolesterol)
 • TSH
 • 25 OH Vitamin D
 • Üre
 • Kreatinin

Göğüs Hastalıkları

Muayene

Özel İncelemeler

 • Solunum Fonksiyon Testi

Radyoloji

 • PMAC (Akciğer Filmi)

Laboratuvar

 • Hemogram
 • Sedimentasyon

Kardiyoloji

Muayene

Özel İncelemeler

 • Elektrokardiyografi (EKG)
 • Eforlu (EKG) / Eko (Yaşa ve fiziki duruma uygun olan yapılıyor)

Radyoloji

 • Tele Grafi

Laboratuvar

 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 • Hemoglabi (A1C)
 • Trigliserid
 • Kolesterol
 • HDL Kolesterol (İyi Huylu Kolesterol)
 • LDL Kolesterol (Kötü Huylu Kolesterol)
 • Açlık Kan Şekeri
 • Ürik Asit
 • Tiroid Fonksiyon Testi (TSH)

Nöroloji

Muayene

Özel İncelemeler

 • EEG

Radyoloji

 • BT ( Bilgisayarlı Tomografi)

Laboratuvar

 • Hemogram
 • Sedimentasyon
 • Kolesterol
 • HDL Kolesterol (İyi Huylu Kolesterol)
 • LDL Kolesterol (Kötü Huylu Kolesterol)
 • Trigliserid

Psikiyatri

Muayene

Laboratuvar

 • Folat
 • B12
 • TSH – T3 – T3
 • Serum Demir – Demir Bağlama Kapasitesi (Ferritin)
 • ALT – AST
 • Üre
 • Kreatinin

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Muayene

Özel İncelemeler

 • Pelvik Ultrason
 • Kemik Ölçümü (40 yaş üstü olması durumunda yapılır)

Laboratuvar

 • Smear Testi

Genel Cerrahi

Muayene

Radyoloji

 • Meme Ultrasonu
 • Mamografi (40 yaş üstünde)
 • Tüm Batın USG

Laboratuvar

 • Genel Kanser Taraması (CA19-9.CA15-3, CA-125, AFD, CEA)(ERKEK – KADIN)
 • Prostat Kanseri Tarama Testi (PSA) (ERKEK)
 • Gaitada Gizli Kan

Cildiye

Muayene

Özel İncelemeler

 • Ben Taraması
 • Mantar Taraması

Laboratuvar

 • İG ( Kanda Alerji Testi)

Beslenme ve Diyetetik

Muayene

Özel İncelemeler

 • Vücut yağ – kilo – kas analizi

Laboratuvar

 • Hemogram
 • Açlık Kan Şekeri
 • Hemoglobin A1C
 • İnsülin Direnci
 • Kolesterol – HDL – LDL
 • Troid
 • T3-T4
 • Trigliserit
 • Üre
 • B12
 • Demir
 • Ferritin 

Üroloji

Muayene

Radyoloji

 • Röntgen

Laboratuvar

  • CA 15.3 – CA 125 – CA 19-9
  • Free PSA
  • Total PSA
  • Cinsel Yolla Bulaşan Etkenler Multipleks PCR Testi
  • HPV (Human Papilloma Virüs) Multipleks PCR Testi

Muayeneler
• Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
• Göz Hastalıkları
• Kulak Burun Boğaz
• Diş Hekimi Muayenesi
• Diyetisyen değerlendirmesi

Özel İncelemeler
• Glukoz (şeker, açlık)
• HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri)
• İdrar tetkiki (tam otomatik idrar biyokimyası ve mikroskopisi)
• Hemogram (18 Parametre)
• Sedimentasyon
• Kültür, aerob, boğaz, izolasyon
• ASO (Nefelometrik)
• Kan üre azotu (BUN)
• Alanin aminotransferaz (ALT)
• Aspartat transaminaz (AST)
• Gaitada amib-giardia aranması
• Elektrokardiyogram (EKG)
• Akciğer grafisi P.A. (tek yön)
• Abdomen US, tüm
• Otelcilik hizmeti (müşahede)
•Panoramik Röntgen

Muayeneler
• Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
• Kulak Burun Boğaz
• Diyetisyen Değerlendirmesi
• Klinik Psikolog
• Göz Hastalıkları
• Diş Hekimi Muayenesi


Özel İncelemeler
Hemogram (18 Parametre)
• Glukoz (şeker, açlık)
• Kan üre azotu (BUN)
• Kreatinin
• Kolesterol
• Trigliserid
• Albümin
• Alanin aminotransferaz (ALT)
• Aspartat transaminaz (AST)
• Gamma glutamil transferaz (GGT)
• Alkalen fosfataz

  • Sedimentasyon
  • Kültür – aerob – izolasyon, boğaz
  • Elektrokardiyogram (EKG)
  • Akciğer grafisi P. A. (tek yön)
  • Abdomen US (tüm)
  • HDL Kolestreol (İyi huylu kolesterol)
  • LDL Kolesterol (Kötü huylu kolesterol)
  • İşitme testi
  • Alerji testi
   ASO (Nefelometrik)
   • Anti HBs (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
   • HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri)
   • TSH
   • İdrar tetkiki (tam otomatik idrar biyokimyası ve mikroskopisi)
   • Gaitada amib-giardia aranması
   • Otelcilik hizmeti(MÜŞEHADE)
   • CRP, türbidimetrik
  • Panoramik Röntgen

Muayeneler
• Üroloji
• Kardiyoloji
• Dahiliye
• Kulak Burun Boğaz
• Göz Hastalıkları
• Diyetisyen değerlendirmesi 
•Diş Hekimi Muayenesi

Özel İncelemeler
• Elektrokardiyografi (EKG)
• Eforlu (EKG)
• Odyometri

Radyoloji
• Akciğer Grafisi
• Tüm Karın Ultrasonografisi
•Panoramik Röntgen

Laboratuvar
• Tam İdrar Tahlili
• Tam Kan Sayımı (Hemogram)
• AIDS Testi (Anti HIV)
• Sedimentasyon
• Trigliserid
• Kolesterol
• HDL Kolesterol (İyi Huylu Kolesterol)
• LDL Kolesterol (Kötü Huylu Kolesterol)
• Açlık Kan Şekeri
• Üre
• Ürik Asit
• Karaciğer Fonksiyon Testleri (AST-ALT)
• Tiroid Fonksiyon Testi (TSH)
• Sarılık Testi (HBsAg)
• Sarılık Testi (Anti HCV)
• Romatizmal Tarama Testi (RF)
• Genel Kanser Taraması (CA19-9.CA15-3, CA-125, AFD, CEA)
• Prostat Kanseri Tarama Testi (PSA)
• Gaitada Gizli Kan Aranması

Muayeneler
• Kadın Hastalıkları ve Doğum
• Kardiyoloji
• Dahiliye
• Kulak Burun Boğaz
• Göz Hastalıkları
• Diyetisyen Değerlendirmesi
•Diş Hekimi Muayenesi

Özel İncelemeler
• Elektrokardiyografi (EKG)
• Eforlu (EKG)
• Odyometri

Radyoloji
• Akciğer Grafisi
• Tüm Karın Ultrasonografisi
• Meme Ultrasonografisi
• Mammaografi
• Kemik Erimesi Testi (Kemik Dansitometrisi)
•Panoramik Röntgen

Laboratuvar
• Tam İdrar Tahlili
• Tam Kan Sayımı (Hemogram)
• AIDS Testi (Anti HIV)
• Sedimentasyon
• Trigliserid
• Kolesterol
• HDL Kolesterol (İyi Huylu Kolesterol)
• LDL Kolesterol (Kötü Huylu Kolesterol)
• Açlık Kan Şekeri
• Üre
• Ürik Asit
• Karaciğer Fonksiyon Testleri (AST-ALT)
• Tiroid Fonksiyon Testi (TSH)
• Sarılık Testi (HBsAg)
• Sarılık Testi (Anti HCV)
• Romatizmal Tarama Testi (RF)
• Kadın Üreme Hormonları (FSH.LH)
• Prolaktin (Süt Hormonu)
• Genel Kanser Taraması (CA19-9.CA15-3, CA-125, AFD, CEA)
• Gaitada Gizli Kan Aranması
• Smear Testi (Rahim Ağzı Kanseri Testi)

Muayeneler
• Dahiliye
• Göz Hastalıkları
• Diyetisyen Değerlendirmesi
•Diş Hekimi Muayenesi

Özel İncelemeler
• Elektrokardiyografi (EKG)

Radyoloji
• Akciğer Grafisi
• Tüm Karın Ultrasonografisi
• Panoramik Röntgen

Laboratuvar
• Tam İdrar Tahlili
• Tam Kan Sayımı (Hemogram)
• AIDS Testi (Anti HIV)
• Sedimentasyon
• Trigliserid
• Kolesterol
• HDL Kolesterol (İyi Huylu Kolesterol)
• LDL Kolesterol (Kötü Huylu Kolesterol)
• Açlık Kan Şekeri
• Üre
• Karaciğer Fonksiyon Testleri (AST-ALT)
• Tiroid Fonksiyon Testi (TSH)
• Sarılık Testi (HBsAg)
• Romatizmal Tarama Testi (RF)
• Gaitada Gizli Kan Aranması

Muayeneler
• Kadın Hastalıkları ve Doğum
• Dahiliye
• Göz Hastalıkları
• Diyetisyen Değerlendirmesi
•Diş Hekimi Muayenesi

Özel İncelemeler
• Elektrokardiyografi (EKG)

Radyoloji
• Akciğer Grafisi
• Meme Ultrasonografisi
• Panoramik Röntgen

Laboratuvar
• Tam Kan Sayımı (Hemogram)
• AIDS Testi (Anti HIV)
• Sedimentasyon
• Trigliserid
• Kolesterol
• HDL Kolesterol (İyi Huylu Kolesterol)
• LDL Kolesterol (Kötü Huylu Kolesterol)
• Açlık Kan Şekeri
• Üre
• Karaciğer Fonksiyon Testleri (AST-ALT)
• Tiroid Fonksiyon Testi (TSH)
• Sarılık Testi (HBsAg)
• Romatizmal Tarama Testi (RF)
• Kadın Üreme Hormonları (FSH.LH)
• Smear Testi (Rahim Ağzı Kanseri Testi)
• Gaitada Gizli Kan Aranması

Hekim muayenesi
-PCR testi
-Hemogram
-CRP
-Ferritin
-D-Dimer
-Kreatinin
-ALT

-Hekim muayenesi
-PCR testi
-Hemogram
-CRP
-Ferritin
-D-Dimer
-Kreatinin
-ALT
-Tomografi
-Troponin

-Hekim muayenesi
-D-Dimer
-Covid IGG(Antikor)
-Covid IGM(Antikor)
-Akciğer Grafisi
-Kreatinin
-ÜRE
-Ferritin
-CRP
-Hemogram(24)
-ALT
-AST
-Sedimentasyon
-Sodyum
-Potasyum
-Klor

0282 726 0 555