Check-Up

Size özel ekonomik Check-Up paketlerimiz ile hastalıkların sadece erken teşhis ve tedavisi değil, aynı zamanda olası sağlık risklerini de minimuma indirmeyi amaçlıyoruz.

Sağlığınızla ilgili tüm kayıtların sağlandığı Check-up programı sonrasında, aile hekiminizle sağlık durumunuzun takibi için her an iletişimde olabilirsiniz.

‘‘Size özel ekonomik Check-up paketleri ile sağlığınız için önlemleri zaman kaybetmeden alabilirsiniz.’’

Check Up kampanyası ile avantajlarla dolu bir sağlık kontrolü ayrıcalığını yaşayabilirsiniz.

Kadın, erkek ve çocuklara özel farklı içeriklerde hazırlanan Check Up paketleriyle “Sağlığım Kontrol Altında” diyebilmenin huzurunu hissedin.

Check Up yaptırmadan önce nelere dikkat etmelisiniz:

 • Hamileyseniz veya şüpheniz varsa işlemlere başlamadan önce mutlaka belirtin.
 • Daha önce yapılmış tetkik sonuçlarınızı beraberinizde getirin.
 • Randevu gününde ve saatinde mutlaka aç gelin. En az 8-10 saat aç kalmanız gerekir bu arada yalnızca su içebilirsiniz.
 • Test yaptıracak kişinin 24 saat süre ile kırmızı et, alkol, kızartma, çok yağlı yiyecekler, brokoli ve turp gibi sebzeler tüketmemesi önerilir.
 • Günde 250 mg dan fazla C vitamini kullanıyorsanız Check Up’a gelmeden önce vitamin almaya ara veriniz.
 • Düzenli ilaç kullanıyorsanız mutlaka Check Up gününüze karar vermeden doktorunuza danışın ve aldığınız bilgi doğrultusunda ilaç ara verme sürenizi belirleyin.
 • Demir ilaçlarının en az 2 gün önce kullanılmış olması gerekir.
 • İdrar ve Gaita örneğini hastanede de alabilirsiniz. Ancak güçlük çekiyorsanız 2 saatten fazla bekletilmemiş olarak beraberinizde de getirebilirsiniz.

Minimum 3 bölüm, maksimum 8 bölüm seçebilirsiniz.

Dahiliye (İç Hastalıkları)

Muayene

Laboratuvar

 • Glukoz (şeker, açlık)
 • TİT
 • Hemogram
 • Alanin aminotransferaz (ALT)
 • Aspartat transaminaz (AST)
 • Gaitada amib-giardia aranması
 • Anti HBS
 • Trigeliserit
 • Kolesterol
 • HDL Kolesterol (İyi Huylu Kolesterol)
 • LDL Kolesterol (Kötü Huylu Kolesterol)
 • TSH
 • 25 OH Vitamin D
 • Üre
 • Kreatinin

Göğüs Hastalıkları

Muayene

Özel İncelemeler

 • Solunum Fonksiyon Testi

Radyoloji

 • PMAC (Akciğer Filmi)

Laboratuvar

 • Hemogram
 • Sedimentasyon

Kardiyoloji

Muayene

Özel İncelemeler

 • Elektrokardiyografi (EKG)
 • Eforlu (EKG) / Eko (Yaşa ve fiziki duruma uygun olan yapılıyor)

Radyoloji

 • Tele Grafi

Laboratuvar

 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 • Hemoglabi (A1C)
 • Trigliserid
 • Kolesterol
 • HDL Kolesterol (İyi Huylu Kolesterol)
 • LDL Kolesterol (Kötü Huylu Kolesterol)
 • Açlık Kan Şekeri
 • Ürik Asit
 • Tiroid Fonksiyon Testi (TSH)

Nöroloji

Muayene

Özel İncelemeler

 • EEG

Radyoloji

 • BT ( Bilgisayarlı Tomografi)

Laboratuvar

 • Hemogram
 • Sedimentasyon
 • Kolesterol
 • HDL Kolesterol (İyi Huylu Kolesterol)
 • LDL Kolesterol (Kötü Huylu Kolesterol)
 • Trigliserid

Psikiyatri

Muayene

Laboratuvar

 • Folat
 • B12
 • TSH – T3 – T3
 • Serum Demir – Demir Bağlama Kapasitesi (Ferritin)
 • ALT – AST
 • Üre
 • Kreatinin

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Muayene

Özel İncelemeler

 • Pelvik Ultrason
 • Kemik Ölçümü (40 yaş üstü olması durumunda yapılır)

Laboratuvar

 • Smear Testi

Genel Cerrahi

Muayene

Radyoloji

 • Meme Ultrasonu
 • Mamografi (40 yaş üstünde)
 • Tüm Batın USG

Laboratuvar

 • Genel Kanser Taraması (CA19-9.CA15-3, CA-125, AFD, CEA)(ERKEK KADIN)
 • Prostat Kanseri Tarama Testi (PSA) (ERKEK)
 • Gaitada Gizli Kan

Cildiye

Muayene

Özel İncelemeler

 • Ben Taraması
 • Mantar Taraması

Laboratuvar

 • İG ( Kanda Alerji Testi)

Beslenme ve Diyetetik

Muayene

Özel İncelemeler

 • Vücut yağ – kilo – kas analizi

Laboratuvar

 • Hemogram
 • Açlık Kan Şekeri
 • Hemoglobin A1C
 • İnsülin Direnci
 • Kolesterol – HDL – LDL
 • Troid
 • T3-T4
 • Trigliserit
 • Üre
 • B12
 • Demir
 • Ferritin 

Üroloji

Muayene

Radyoloji

 • Röntgen

Laboratuvar

  • CA 15.3 – CA 125 – CA 19-9
  • Free PSA
  • Total PSA
  • Cinsel Yolla Bulaşan Etkenler Multipleks PCR Testi
  • HPV (Human Papilloma Virüs) Multipleks PCR Testi

Muayeneler
• Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
• Göz Hastalıkları
• Kulak Burun Boğaz

• Diş Hekimi Muayenesi
• Diyetisyen değerlendirmesi

Özel İncelemeler
• Glukoz (şeker, açlık)
• HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri)
• İdrar tetkiki (tam otomatik idrar biyokimyası ve mikroskopisi)
• Hemogram (18 Parametre)
• Sedimentasyon
• Kültür, aerob, boğaz, izolasyon
• ASO (Nefelometrik)
• Kan üre azotu (BUN)
• Alanin aminotransferaz (ALT)
• Aspartat transaminaz (AST)
• Gaitada amib-giardia aranması
• Elektrokardiyogram (EKG)
• Akciğer grafisi P.A. (tek yön)
• Abdomen US, tüm
• Otelcilik hizmeti (müşahede)

• Panoramik Röntgen

Muayeneler
• Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
• Kulak Burun Boğaz
• Diyetisyen değerlendirmesi

• Klinik Psikolog

• Göz Hastalıkları

• Diş Hekimi Muayenesi
Özel İncelemeler

Hemogram (18 Parametre)
• Glukoz (şeker, açlık)
• Kan üre azotu (BUN)
• Kreatinin
• Kolesterol
• Trigliserid
• Albümin
• Alanin aminotransferaz (ALT)
• Aspartat transaminaz (AST)
• Gamma glutamil transferaz (GGT)
• Alkalen fosfataz

  • Sedimentasyon
  • Kültür – aerob – izolasyon, boğaz
  • Elektrokardiyogram (EKG)
  • Akciğer grafisi P. A. (tek yön)
  • Abdomen US (tüm)
  • HDL Kolestreol (İyi huylu kolesterol)
  • LDL Kolesterol (Kötü huylu kolesterol)
  • İşitme testi
  • Alerji testi
   ASO (Nefelometrik)
   • Anti HBs (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
   • HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri)
   • TSH
   • İdrar tetkiki (tam otomatik idrar biyokimyası ve mikroskopisi)
   • Gaitada amib-giardia aranması
   • Otelcilik hizmeti(MÜŞEHADE)
   • CRP, türbidimetrik
  • Panoramik Röntgen

Muayeneler
• Üroloji
• Kardiyoloji
• Dahiliye
• Kulak Burun Boğaz
• Göz Hastalıkları
• Diyetisyen değerlendirmesi

• Diş Hekimi Muayenesi
Özel İncelemeler
• Elektrokardiyografi (EKG)
• Eforlu (EKG)
• Odyometri
Radyoloji
• Akciğer Grafisi
• Tüm Karın Ultrasonografisi

• Panoramik Röntgen
Laboratuvar
• Tam İdrar Tahlili
• Tam Kan Sayımı (Hemogram)
• AIDS Testi (Anti HIV)
• Sedimentasyon
• Trigliserid
• Kolesterol
• HDL Kolesterol (İyi Huylu Kolesterol)
• LDL Kolesterol (Kötü Huylu Kolesterol)
• Açlık Kan Şekeri
• Üre
• Ürik Asit
• Karaciğer Fonksiyon Testleri (AST-ALT)
• Tiroid Fonksiyon Testi (TSH)
• Sarılık Testi (HBsAg)
• Sarılık Testi (Anti HCV)
• Romatizmal Tarama Testi (RF)
• Genel Kanser Taraması (CA19-9.CA15-3, CA-125, AFD, CEA)
• Prostat Kanseri Tarama Testi (PSA)
• Gaitada Gizli Kan Aranması

Muayeneler
• Kadın Hastalıkları ve Doğum
• Kardiyoloji
• Dahiliye
• Kulak Burun Boğaz
• Göz Hastalıkları
• Diyetisyen Değerlendirmesi

• Diş Hekimi Muayenesi
Özel İncelemeler
• Elektrokardiyografi (EKG)
• Eforlu (EKG)
• Odyometri
Radyoloji
• Akciğer Grafisi
• Tüm Karın Ultrasonografisi
• Meme Ultrasonografisi
• Mammaografi
• Kemik Erimesi Testi (Kemik Dansitometrisi)

• Panoramik Röntgen
Laboratuvar
• Tam İdrar Tahlili
• Tam Kan Sayımı (Hemogram)
• AIDS Testi (Anti HIV)
• Sedimentasyon
• Trigliserid
• Kolesterol
• HDL Kolesterol (İyi Huylu Kolesterol)
• LDL Kolesterol (Kötü Huylu Kolesterol)
• Açlık Kan Şekeri
• Üre
• Ürik Asit
• Karaciğer Fonksiyon Testleri (AST-ALT)
• Tiroid Fonksiyon Testi (TSH)
• Sarılık Testi (HBsAg)
• Sarılık Testi (Anti HCV)
• Romatizmal Tarama Testi (RF)
• Kadın Üreme Hormonları (FSH.LH)
• Prolaktin (Süt Hormonu)
• Genel Kanser Taraması (CA19-9.CA15-3, CA-125, AFD, CEA)
• Gaitada Gizli Kan Aranması
• Smear Testi (Rahim Ağzı Kanseri Testi)

Muayeneler
• Dahiliye
• Göz Hastalıkları
• Diyetisyen Değerlendirmesi

• Diş Hekimi Muayenesi
Özel İncelemeler
• Elektrokardiyografi (EKG)
Radyoloji
• Akciğer Grafisi
• Tüm Karın Ultrasonografisi

• Panoramik Röntgen
Laboratuvar
• Tam İdrar Tahlili
• Tam Kan Sayımı (Hemogram)
• AIDS Testi (Anti HIV)
• Sedimentasyon
• Trigliserid
• Kolesterol
• HDL Kolesterol (İyi Huylu Kolesterol)
• LDL Kolesterol (Kötü Huylu Kolesterol)
• Açlık Kan Şekeri
• Üre
• Karaciğer Fonksiyon Testleri (AST-ALT)
• Tiroid Fonksiyon Testi (TSH)
• Sarılık Testi (HBsAg)
• Romatizmal Tarama Testi (RF)
• Gaitada Gizli Kan Aranması

Muayeneler
• Kadın Hastalıkları ve Doğum
• Dahiliye
• Göz Hastalıkları
• Diyetisyen Değerlendirmesi

• Diş Hekimi Muayenesi
Özel İncelemeler
• Elektrokardiyografi (EKG)
Radyoloji
• Akciğer Grafisi
• Meme Ultrasonografisi

• Panoramik Röntgen
Laboratuvar
• Tam Kan Sayımı (Hemogram)
• AIDS Testi (Anti HIV)
• Sedimentasyon
• Trigliserid
• Kolesterol
• HDL Kolesterol (İyi Huylu Kolesterol)
• LDL Kolesterol (Kötü Huylu Kolesterol)
• Açlık Kan Şekeri
• Üre
• Karaciğer Fonksiyon Testleri (AST-ALT)
• Tiroid Fonksiyon Testi (TSH)
• Sarılık Testi (HBsAg)
• Romatizmal Tarama Testi (RF)
• Kadın Üreme Hormonları (FSH.LH)
• Smear Testi (Rahim Ağzı Kanseri Testi)
• Gaitada Gizli Kan Aranması

Hekim muayenesi
-PCR testi
-Hemogram
-CRP
-Ferritin
-D-Dimer
-Kreatinin
-ALT

-Hekim muayenesi
-PCR testi
-Hemogram
-CRP
-Ferritin
-D-Dimer
-Kreatinin
-ALT
-Tomografi
-Troponin

-Hekim muayenesi
-D-Dimer
-Covid IGG(Antikor)
-Covid IGM(Antikor)
-Akciğer Grafisi
-Kreatinin
-ÜRE
-Ferritin
-CRP
-Hemogram(24)
-ALT
-AST
-Sedimentasyon
-Sodyum
-Potasyum
-Klor

Anneler Günü check-up paketinizi belirlemek ve detaylı bilgi almak için hastanemizin Check-Up Merkezi’ni arayabilirsiniz.

0282 726 0 555