Çocuk Cerrahisi

Ülkemizde Çocuk Cerrahı kabaca beyin cerrahisi, ortopedi ve kalp-damar cerrahisi ilgi alanları dışındaki hemen her sistemde çocukluk çağında ortaya çıkan cerrahi sorunların tedavisi ile uğraşır. Bunların dışında, özellikle yeni doğan döneminde olmak üzere doğumsal (konjenital) anormallikler de Çocuk Cerrahisi’nin ilgi alanı içindedir.

Çocuk Cerrahisi bölümünde verilen hizmetler:

 • Yenidoğan döneminde (0-28 gün) saptanan doğumsal anormallikler
 • Yemek borusu anormallikleri
 • Mide ve bağırsak sistemi anormallikleri
 • Karaciğer ve safra yolları anormallikleri
 • Böbrekler, idrar yolları ve mesane anormallikleri
 • Karın duvarı oluşum anormallikleri
 • Doğumsal tümörler
 • Bebeklik döneminde (2-24 ay) saptanan sorunlar
 • Doğumsal anormallikler (solunum sistemi, mide-bağırsak sistemi, böbrekler, idrar yolları ve mesane ile ilgili sorunlar, genital bölge anormallikleri)
 • Bağırsak kanamaları
 • İnvajinasyon (bağırsakların iç içe geçmesi – düğümlenmesi)
 • Meckel divertikülü
 • Pilor (mide çıkımı) darlığı
 • Safra yolu tıkanıklıkları

Her yaşta sık rastlanan sorunlar:

 • Kasık fıtığı,  göbek fıtığı, hidrosel, inmemiş testis
 • Apendisit
 • Bağırsak tıkanıklıkları
 • Solunum ya da mide -bağırsak sistemine kaçan yabancı cisimler
 • Üreme ve boşaltım sistemi ile ilgili anormallikler (Böbrek çıkımında darlık)
 • Üretero – pelvik darlık -, böbrek reflüsü -vezikoüreteral reflü, taş, idrar deliğinin normal yerinde olmaması – hipospadyas, epispadyas
 • Yemek borusu ile ilgili sorunlar (mide reflüsü – gastro – özofageal reflü)
 • Kabızlık, anal fissür (makatta yırtık)
 • Yineleyen idrar yolu enfeksiyonları
 • Dışkı ve idrar kaçırma sorunları
 • Yineleyen karın ağrıları, kusma
 • Sünnet
 • Mide ve bağırsak endoskopileri

Çerkezköy Özel Optimed Hastanesi

Çorlu Özel Optimed Cerrahi Tıp Merkezi

0282 726 0 555