Eğitim ve Gelişim

Personelimizin yetkinliklerini artırmak ve değişen bilgi ile mevzuatlara uyum sağlaması amacıyla eğitimlerimiz düzenli olarak verilmektedir.

Bu eğitimler;

1. Oryantasyon eğitimleri

a) Temel oryantasyon: İnsan Kaynakları tarafından yeni başlayan tüm personele uygulanan; hastane kültürü, organizasyonu, fiziki yapısı, yönetim şekli ve personelin hakları ve sorumlulukları ile ilgili bilgilendirme yapılan programlardır. Aynı zamanda hasta hakları, kalite, çalışan güvenliği eğitimleri de bu kapsamda verilmektedir.

b) Sağlık personeli oryantasyon eğitim: Yeni başlayan sağlık personeline verilen mesleki eğitimlerdir. Bu süreç ile personelin hastaneye daha hızlı alışması hedeflenir.

2. Genel eğitimler

Gerek bölüm bazında gerekse hastane genelinde verilen, çalışanların mesleğini uygulama aşamasında ihtiyaç duydukları bilgi ve beceri düzeyini arttırmayı amaçlayan programlardır. Bu eğitimler “Yıllık Eğitim Planı” ile ilan edilir.

3. Dış eğitimler

Personelin, mesleki alanlardaki bilgisini artırmaya ve yenilikleri görüp, kuruma daha faydalı olması için gönderilen eğitimlerdir. Kurum dışı eğitimlere gönderilen personelden belli bir süre ayrılmayacağına dair yazılı taahhütname alınır.

0282 726 0 555