Hasta Hakları Nelerdir?

Tarafından gönderildi: Merve Ağdağlı İlhan Yorumlar: 0

Sağlık kuruluşuna sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin, hizmetten genel olarak faydalanma, eşitlik ilkesi içinde hizmete ulaşma, bilgilendirilme, kuruluşunu seçme ve değiştirme, bilgi isteme, mahremiyet özeni, sağlık hizmetini güvenli bir ortamda alma, dini vecibelerini yerine getirebilme ve saygınlık görme hakları ile ilgili uluslararası ve ulusal düzeyde çeşitli mevzuatlar mevcuttur. Ülkemizde de 1998 yılında 26 Ekim “Hasta Hakları Günü” olarak kabul edilmiştir.

Hasta Hakları Nelerdir?

 • Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Hizmetlerden Faydalanma Hakkı
 • Bilgi Edinme ve Bilgilendirilmiş Onay Hakkı
 • Haberleşme Hakkı
 • Personeli ve/veya Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme Hakkı
 • Tıbbi Özen Gösterilmesi
 • Mahremiyete Saygı Gösterilmesi Hakkı
 • Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı
 • Konsültasyon Hakkı
 • Tetkik ve Tedavi Bedellerini Bilme Hakkı
 • Güvenliğin Sağlanması Hakkı
 • Refakatçi Bulundurma Hakkı
 • Hastanede Yattığı Sürece Özel Eşyalarını Yanında Bulundurma Hakkı
 • Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme ve Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı
 • Müracaat ve Şikâyet Hakkı
 • İkinci Görüş İsteme Hakkı

Hasta ve Ailesinin Sorumlulukları Nelerdir?

Her hastanın hakkı olduğu gibi, hasta ve ailesinin de sorumlulukları vardır. Bunlar;

Bilgi Verme Sorumluluğu: Hastalarımız mevcut şikâyetlerini, geçirdikleri hastalıklarını, hastaneye yatırılıp yatırılmadıklarını, uygulanan tedavilerini, kullandıkları ilaçlarını, sağlıkları ile ilgili konularda doğru ve tam bilgi vermelidir.

Önerilere Uyma Sorumluluğu: Hastalarımız ilke olarak, tedavisinden sorumlu yetkili doktorlar tarafından önerilen tedavi planına uymakla yükümlüdür.

Planlanan Tedaviyi Reddetme Sorumluluğu: Hastalarımız tedaviyi reddetme ya da doktorunun talimatlarına uymaması halinde doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

Tetkik ve Tedavi Giderlerini Ödeme Sorumluluğu: Hastalarımız, hastanemize müracaat aşamasında, sağlık giderlerinin ne şekilde ve hangi kurum ya da kuruluştan karşılanacağını bildirmelidir. Tedavi nedeni ile yapılan uygulamalar için ödemesi gereken miktarı, kurumun belirlediği süre içinde ödemekle yükümlüdür. Ücretsiz tedavi hakkı olanlar, bu haklarını belgelerle kesinleştirmelidirler.

Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamalarına Uyma Sorumluluğu: Hastalarımız, tedavi ve davranışı ile ilgili, hastanemiz kural ve uygulamalarına uymalıdır.

Saygı Gösterme Sorumluluğu: Hastalarımız diğer hastalarımız ile personellerimizin haklarını dikkate almak zorundadır. Hastalarımız hastanemiz içindeki hastaları tehlikeye sokan gürültü, duman ve ziyaretçi sayısının fazlalığı gibi durumlarda hastane yönetiminin alacağı tedbirlere uymalıdır.

Bulaşıcı Hastalığı Bildirme Sorumluluğu: Bulaşıcı hastalık şüphesi ya da teşhisi olan hastalarımız, yetkili doktorunun çıkmasında sakınca olmadığını belirten izni olmadıkça, taburcu olmayı talep etmemelidir.

Uygunsuz İstekte Bulunmama Sorumluluğu: Hastalarımız, yetkili doktorunca uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacın verilmesini ya da uygulama yapılmasını talep etmemelidir.

Ziyaretçi Kurallarına Uyma Sorumluluğu: Hastalarımız ziyaretçilerini, hastanemiz tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kabul etmelidir.

Tazmin Etme Sorumluluğu: Hastalarımızdan kusurlu kullanım veya kasıtlı olarak hastanemizin demirbaş veya sarf malzemelerine verdiği zarar ve ziyan tazmin edilir.


*Web sitemizdeki bilgiler kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız. İçeriklerde Optimed Sağlık Grubu’nun tedavi edici sağlık hizmetlerine yönelik bilgiler yer almamaktadır.

 

 

0282 726 0 555