Hastanemizde uygulanmaya başlanan PCR testi ile COVID-19’u erken dönemde teşhis edip önlem alabilmek mümkün

Tarafından gönderildi: Gülşah Gülkan Yorumlar: 0

Koronavirüsün varlığını ve vücudun enfeksiyona nasıl yanıt verdiğini belirlemede önemli bir yöntem olarak kullanılan PCR testi hastanemizde uygulanmaya başlandı.

Son dönemde içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde adını çok sık olarak duyduğumuz PCR,  COVID-19 ile mücadele sürecinde kullanılmaktadır ve bir tanı testi olarak bilinmektedir. PCR test Koronavirüs sürecinde, vücuttaki virüsün kimliğini göstermek için yapılan bir testtir ve tanı alanındaki en ileri teknik durumdur.

Kişiye kolayca uygulanabilen PCR testi, kişinin vücudundaki virüsün varlığını ve vücudun enfeksiyona nasıl yanıt verdiğini göstermektedir. Virüsle ilgili belirtileri yaşamayan COVID-19 taşıyıcısı kişilerin belirlenmesinde aktif rol oynayan PCR testi, küçük bir genetik örnekten çok sayıda kısa DNA kopyaları incelenmesini sağlamaktadır. Bu sayede PCR test, COVID-19’un erken safhada tespitini yaparak  tedavi sürecinin hızlanmasına yardımcı olur ve Koronavirüs ile mücadelede önemli rol oynar.

PCR testi nasıl uygulanır, güvenilir midir?

Uygulama esnasında kişiden burun ve boğazdan ince pamuk yardımıyla sürüntü örneği alınmaktadır. Bunun yanı sıra kişiden alınan balgam örneğinden de aynı sonuç ölçülebilmektedir. Hastalığın ilk dönemlerinde boğaz ya da burundan örnek alınması iyi olabilir ancak ilerleyen dönemlerde hastanın havayollarından örnek almak daha sağlıklıdır. Zamanla orantılı olarak kişinin boğaz ve burun kısmında virüsten örnek kalmamış olabilir. Doğru zamanda ve doğru bir şekilde sağlık görevlisi tarafından alınan örnek özel bir kaba konulmaktadır ve bu örnek laboratuvarda test kartuşuna aktarılmaktadır. Bu aşamadan sonra örnek otomatik olarak filtre edilmektedir. Daha sonra ultrasonik dalgalarla virüsün DNA’sı salınır. Bu aşamada PCR ajanlarıyla DNA molekülleri karışır. Sonrasında reaksiyon tüpünde gerçek zamanlı çoğalma ve tanımlama yapılır ve sonuç aşamasına gelinir. PCR; 94°C-98 °C aralığında gerçekleştirilen denatürasyon yani yüksek ısıya maruz kalan DNA’nın iki zincirinin ayrılması, 37 °C-65 °C aralığında gerçekleştirilen tavlama yani sentetik oligonükleotidlerin hedef DNA’ya bağlanması (hibridizasyon) ve 72 °C’de gerçekleştirilen uzama aşamaları olmak üzere 3 aşamadan meydana gelir. Test bu aşamaların belirli bir döngüde ve sayıda tekrarlanması ile gerçekleştirilmektedir.

PCR testi ile Koronavirüs’e yakalanan kişiler ya da taşıyıcılar kolayca belirlenmektedir. Bununla beraber hastalığın erken tanısı ve tedavisini mümkün hale getirmektedir. Son derece güvenilir bir test yöntemi olan PCR Koronavirüs’te belirti göstermeyen taşıyıcıların dahi saptanmasını sağlamaktadır.

PCR testi, Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı sağlık kuruluşlarında örnek alınıp, yine onaylı laboratuvarlarda sonucu çıkarılmaktadır.

 PCR Testi ile Antikor Test arasındaki fark nedir?

Antikor testleri kişinin daha önce enfeksiyonu geçirip geçirmediğini ve virüse karşı bağışıklık kazanıp kazanılmadığını tanımlamaya yöneliktir. Yani kişinin test yapıldığı anda hasta olup olmadığına dair bilgi vermemektedir. PCR testi ise Koronavirüs ya da farklı bir virüsün hastaya enfekte olup olmadığını göstermektedir. PCR yöntemi enfekteyken, hastalığın antikoru oluşmamışken sonuç vermektedir.

0282 726 0 555