Kalite Politikamız & Değerlerimiz

Kalite Politikası & Hedeflerimiz

Kalite anlayışımız ulusal ve uluslararası standartlar ve yönetmelikleri dikkate alarak; hasta güvenliği ve memnuniyetini merkezde tutan bir yaklaşımla nitelikli sağlık hizmetini sürekli sunmaktır. Sürekli iyileştirme anlayışı ile süreçlerin performansını düzenli olarak gözden geçirmek, riskleri öngörmek, hatalardan öğrenmek, multidisipliner bir yaklaşımla eğitim ve gelişimi önemseyerek güvenli, verimli ve sürdürülebilir bir ortam oluşturmaktır. Bu doğrultuda hedeflerimiz; hasta memnuniyetini %95 ve üzerinde tutmak, çalışan memnuniyetini %80 ve üzerinde tutmak, hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarını olay bildirimlerle sayısal olarak takip etmek ve iyileştirmek, sürdürülebilirlik açısından da gelir, gider dengelerini sayısal olarak ve karşılaştırmalı takip etmektir.

Değerlerimiz

 • Hastalarımıza her zaman yüksek kalitede ve ulaşılabilir ücretle nitelikli hizmet sunarız.
 • Hasta memnuniyeti vazgeçilmez önceliğimizdir.
 • Ulusal ve uluslararası sağlık sektörüne özgü standartlarla çalışır, hasta güvenliğini önemseriz.
 • Hasta ve yakınlarının haklarına daima saygılı hizmet sunarak, hasta sorumlulukları konusunda eğitici ve yol gösterici anlayışla hizmet sunarız.
 • Sağlık hizmetini; nitelikli, etkin, zamanında, güvenilir, güncel, bilimsel ve bölgenin sürekli ihtiyacını karşılayacak şekilde sunarız.
 • Ekip çalışmasını önemser, hizmet sunumunda multidisipliner bir yaklaşım sergileriz.
 • Karşılıklı düşünce, bilgi ve görüşlerin alışverişine dayanan katılımcı bir ortamda, eğitim ve gelişim fırsatlarını kullanarak tüm çalışanlarımızın potansiyellerini açığa çıkarmalarını destekleriz.
 • İnsana değer veren ve saygı duyan bir yaklaşımla hizmet sunarız.
 • Çalışanlarımızın memnuniyeti ve güvenliğine önem veririz.
 • Etik ilkelerimiz ve iş ahlakımızla, saygın ve güçlü iletişim yöntemlerini kullanırız.
 • Süreçlerimizi düzenli periyodlarla gözden geçirerek; riskleri öngören ve yöneten, öğrenen, iyileştiren, verilerle ve performans göstergeleri ile çalışan bir yaklaşım sergileriz.
 • Teknolojiyi ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederiz.
 • Çevreye ve topluma duyarlı bir yaklaşım sergileriz.
 • Kurum içi ve dışı ilişkilerde; sağlıklı, güvene dayalı, anlayışlı ve saygın bağlar kurar ve sürdürürüz.
0282 726 0 555