Kalite Yönetim Yapısı

Kalite Yönetim Yapısı & Sürekli Kalite İyileştirme Anlayışımız

Amacımız üst yönetimden bölüm çalışanlarına kadar tüm çalışanlara kalite iyileştirme çalışmalarındaki rol ve sorumluluklarının tanımlanarak kalite yönetim yapılanmasının oluşturulması, yönetmelik ve standartlar çerçevesinde kalite iyileştirme çalışmalarının planlanması yürütülmesi ve koordinasyonuyla sunulan hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesinin sağlanmasıdır.
Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki faaliyetler uygulanır;

 • Kurulların ve Toplantıların Koordinasyonu ve Çalışmalarının İzlenmesi
 • İç Tetkik (Öz Değerlendirme) Planlaması, Gerçekleştirilmesi ve Bulguların Takibi
 • Alan Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi
 • Gösterge ve Hedeflerin Belirlenmesi, Takibi
 • Dış Değerlendirmelerin İzlenmesi
 • Hasta Memnuniyeti ile Görüş Önerilerinin Değerlendirilmesi
 • Çalışan Memnuniyeti ile Görüş Önerilerinin Değerlendirilmesi
 • Tehlikelerin Tanımlanması ve Risklerin Değerlendirilmesi
 • Kalite Faaliyetlerine İlişkin Dokümantasyon Süreçlerinin Yönetimi
 • İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi
 • Bölüm Kalite Sorumluları İle İş Birliği
 • Eğitim
 • İyileştirme Faaliyetlerinin Belirlenmesi
 • İyileştirme Yöntemleri
0282 726 0 555