Kardiyoloji

Kalp özel bir tip çizgili kastan oluşmuş kendiliğinden kasılma özelliğine sahip kuvvetli bir pompadır. Kardiyoloji bölümleri kalp sağlığını korumak ve var olan kalp hastalıklarını teşhis ve tedavi etmek için çalışmaktadır.

Hastanemiz Kardiyoloji Bölümünde Kardiyoloji Bölüm Uzmanı yönetiminde Anjiografi ekibi ile birlikte girişimsel kardiyolojinin tüm işlemleri yapılmaktadır. Kardiyoloji hizmetleri “Tanısal ve Girişimsel Hizmetler” olarak iki aşamada verilmektedir.

Kardiyoloji bölümümüzde verdiğimiz hizmetlerimiz:

 • Eforlu Ekg
 • Holter Ekg
 • EKG
 • Ekokardiyografi
 • Ritm ve Tansiyon Holteri
 • Holter Monitörizasyon
 • Koroner Yoğun Bakım Ünitesi

Tanısal Hizmetler

Hastanemiz Kardiyoloji Bölümünde verilmekte olan tanısal hizmetlerde (poliklinik hizmetleri, efor testi, Holter ve EKO kullanılarak) hastalıkların teşhis ve tedavisi planlanmaktadır.

Tanısal hizmetler üç aşamadan oluşmaktadır: 

 1. Poliklinik Hizmetleri
 2. Servis Hizmetleri
 3. Girişimsel Hizmetler
 • Hasta muayenesi, PTCA – EPS – Kalp Pili – Ablasyonlu hastaların periyodiktakipleri
 • Renkli Doppler, Ekokardiyografi (EKO)
 • Elektrokardiyografi
 • Efor Testi
 • Anjiyo Grafi
 • Stent
 • Kalp Pili
 • Holter
 • Koroner anjiyografi ve kalp kateterizasyonu
 • Acil hasta bakımı ve takibi
 • Elektif hasta bakımı ve takibi
 • Hemodinamik çalışma yapılan hastaların bakım ve takibi
 • Hemodinami (Kateter)
 • Laboratuar Hizmetleri
 • Acil ve elektif koroner anjiyografi
 •  

Girişimsel Hizmetler

Kalp damar hastalıklarının tanısında kullanılan en önemli yöntem olan Koroner Anjiyografi ve damar hastalığı varlığında müdahale için yapılan koroner anjiyoplasti (balon ve stent) işlemleri yapılmaktadır. Koroner anjiyografi, lokal anestezi kullanılarak ve kasık bölgesinde ya da kolda bulunan atardamarlardan girilerek kalbi besleyen damarların görüntülenmesi işlemidir. Bu işlem sayesinde kalbi besleyen damarlarda darlık veya tıkanıklık olup olmadığı saptanmaktadır. Koroner anjiyografi sonrasında ilaç tedavisi önerilebilir ya da balon anjiyoplasti – stent (çelik kafes) uygulaması veya Koroner By –Pass ameliyatına karar verilebilir.
Hastaya balon anjiyoplasti ve stent uygulaması yapılacak ise işleme koroner anjiyografi sonrasında devam edilebilir ya da başka bir seansta direk olarak balon ve stent işlemi şeklinde yapılabilir. Balon anjiyoplasti, damardaki dar olan bölgede balonun şişirilmesi ve darlığın genişletilmesi işlemidir. Sonrasında eğer gerekiyorsa stent yerleştirilmektedir.

Koroner Yoğun Bakım Ünitesi, tam donanımlı monitör sistemine sahip olup, bölümde özel eğitimli hemşireler görev yapmaktadır. Gerekli olduğu takdirde intraaortik balon pompası ve geçici kalp pili takılabilmektedir.

Halk arasında damar sertliği olarak bilinen ateroskleroz atardamarlarının esnekliğini kaybedip kalınlaşması ile oluşan bir damar hastalığıdır. Atardamarlar, vücudun canlılığını devam ettirmesi için şart olan kanı organlara taşırlar. Atardamarların üç tabakası vardır. Bazı faktörlerin etkisiyle en içteki tabaka tahrip olur ve bu tahrip olan bölgeye kandaki kolesterol, pıhtılaşma faktörleri v.b maddeler birikmeye başlar. Kolesterolün damar duvarında birikmesi ile damar kalınlaşır ve damar iç hacmi daralır, kan geçişi azalır.

Kalbin kasılmasını sağlayan myokard adı verilen kas tabakasının beslenmesi (oksijenlenmesi) koroner denen özel damarlar vasıtasıyla gerçekleşir. Ateroskleroz veya başka bir nedenle miyokarda gelen kan miktarı azalırsa, myokard yeterli seviyede oksijenlenemez ve iskemi (dokunun kanlanamaması) meydana gelir. İskemi koroner kalp hastalığına neden olur.

Koroner Kalp Hastalığı kronik ve ilerleyici bir hastalık olduğundan,  tedavi ömür boyu sürmektedir. Koroner Anjiyografi sonrası damarlarımızın normal olduğu söylenebileceği gibi ilaç tedavisi, balon tedavisi (PTCA) veya ameliyat (koroner by-pass) gibi tedavi seçeneklerinden biri önerilebilir.

Çerkezköy Özel Optimed Hastanesi

Özel Optimed International Çorlu Hastanesi

0282 726 0 555