Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

Atık Yönetimi

• Atıkları kaynağında arayıp, lisanslı firmalara vererek çevreye ve insanlara daha az zararlı hale getirilmesini sağlamak.
• Geri dönüşebilen atıkları diğer atıklardan ayrı biriktirip lisanslı firmalara vererek, doğal kaynak ve enerji kayıplarını azaltmak.
• Geri dönüşümü sağlanabilen malzeme kullanmak.
• Çevreye zarar veren eko oksit özelliği olan malzeme kullanımını azaltmak, doğaya saygılı ürünler kullanmak.
• Atık miktarının azaltılması için bünyemizde çalışmalar yapmak, eğitimler vermek.
• Doğaya verilen baca gazımızın emisyon değerlerinin yasal mevzuata uygun olduğunu yetkili laboratuvarca yapılan ölçümlerle belgelemek.

Yasal Mevzuat

• Tüm uluslararası ve ulusal çevre mevzuatı yönetmelik ve hükümlerini tam olarak yerine getirmek.

Bilinçlendirme

• Çalışanlarımızı vereceğimiz eğitimlerle yetkinlik kazandırmak ve onları birer çevre dostu yapmak.
• Hastalarımızı çevre konusunda bilinçlendirmek ve çevreye duyarlı birer birey haline getirmek.
• Tedarikçilerimizi kontrol edip, eğiterek çevreye saygılı birer kuruluş haline getirmek.

Doğaya Saygı

• Enerji ve su kaynaklarımızı teknolojiye uygun şekilde en tasarruflu ve verimli şekilde kullanmak ve korumak.

Çevre Yönetim Sistemi

• Çevre yönetim sistemini aktif olarak uygulayıp, sürekli iyileştirmeler yaparak daha ileriye götürmek.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarını yerine getirerek çevreye zarar verecek etkileri önlemek.
• Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve tehlikeleri azaltmak.

Yönetimin Taahhüdü

• Yönetim; çevre ile ilgili her türlü iyileştirme konusunda çalışmalarda gerekli maddi, iş gücü ve malzeme desteğinin sağlanmasını kabul ve taahhüt eder.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH