Meme koruyucu cerrahi yöntemler…

Tarafından gönderildi: Gülşah Gülkan Yorumlar: 0

Meme kanserinde meme koruyucu cerrahi mi yoksa mastektomi mi (memenin tamamen alınması)?

Günümüzde maalesef kanser vakalarında hızla ve gözle görülür artış yaşanmakta olup meme kanseri de kadınlarda en başta yer almaktadır. Konuyla ilgili çok sayıda araştırma ve yayınlar mevcut olup en geçerli kabul edilen yayın nsabp bildirisidir.

Meme Koruyucu Cerrahi Yöntem: Primer meme tümörünün güvenli sağlam bir sınır sağlayacak şekilde komşu meme dokusu ile birlikte çıkarılması işlemidir. Kozmetik yani estetik açıdan ve kadın psikolojisi açısından şüphesiz üstün bir yöntemdir.

 1. Lumpektomi
 2. Segmenter Mastektomi
 3. Parsiyel Mastektomi
 4. Kadrenektomi olarak bilimsel makalelerde adlandırılır.

1.2.3.4 ilaveten aksiller diseksiyon yani koltuk altındaki lenf bezlerinin temizlenmesi veya sentinel lenf nodu diseksiyonu ile + radyo terapi meme koruyucu cerrahiyeye ilave edilerek tedaviye devam tümör çapı ile meme oranı uygun değilse meme koruyucu cerrahi ile kötü kozmetik sonuç ortaya çıkar. Büyük tümörlerde (neoadjuvan) ameliyat öncesi yapılacak küçültme kemoterapisi ile tümör çapı küçültülüp meme koruyucu cerrahi uygulanabilir.

Meme koruyucu cerrahi kontrendikasyonları (yapılmaması gereken durumlar):

 • Gebelik
 • Radyo Terapi alınamayacak durumlar
 • Cerrahi sınır pozitifliği
 • Çok odaklı tümörler (multisentrisite)

Meme koruyucu cerrahinin başarısı için mümkün olduğunca az doku çıkararak daha estetik bir görüntü sağlamak ancak nüksü azaltmak için yeterli cerrahi sağlam sınır çıkartmak gerekli. Bu konuda görüş birliği olmamakla birlikte 1mm yeterli görülmektedir.

Görece kontrendikasyonlar:

 • Kollajen doku hastalığı (Bağ dokusu hastalığı)
 • Aynı kadranda multiple gros tümörler veya tanımlanamayan
 • Kalfisikasyonlar (Röntgen filmlerinde meme içerisinde noktasal kireçlenmeler
 • Meme büyüklüğü
 • Tümör çapı

Meme koruyucu cerrahi uygulamama nedenleri:

 • Hastanın tercihi
 • Hastanın yaşı
 • Tümörün büyüklüğü, yeri ve nodüllerin durumu
 • Arkasından radyo terapi gerekmesi

Meme kanseri hakkında en çok sorulan sorular:

1) Tüm evrelerdeki meme kanserlerine meme koruyucu cerrahi uygulanabilir mi?

Evre 1 veya 2 kanserinde ardı sıra radyo terapi alacak şekilde meme koruyucu cerrahi uygulanabilir.

2) Tümör ne kadar büyüklükte olana kadar meme koruyucu cerrahi uygulanabilir?

5 cm e kadar olan tümörlerde meme koruyucu cerrahi uygulanabilir. 5 cm üstü tümörlerde tatmin edici sonuçlar ortada olmadığı için tartışmalıdır.

3) Meme başı altında tümör mevcutsa meme koruyucu cerrahi yine uygulanabilir mi?

Subareolar (yani meme başı ve etrafındaki koyu alan sahadaki tümörlere de koruyucu cerrahi uygulanabilir. Tedaviden sonra dövme ve benzeri tekniklerle estetik bir görüntü sağlanabilir.

4) Eskiden Radyo Terapi almışsa durum nedir? Meme Koruyucu Cerrahi sonrası Radyo Terapi tartışmalı mıdır?

Geçmişte radyo terapi öyküsü olanlar için yan etkilerinin fazla olmaması memede yaratacağı etki nedeni ile meme koruyucu cerrahi yapılması uygun değildiler. MRM  (yani memenin tamamen alınması ile yapılan cerrahi teknik) standart tedavidir.

5) Görüntüleme tekniklerinin yeri nedir?

Mamografinin ve Ultrasonun Meme Koruyucu Cerrahideki yeri mamografi ve ultrason ile %95 meme koruyucu cerrahiye uygun olup olmadığı kararı verilebilir. Ancak çok odaklı tümörlerde emar önerilebilir.

Sonuç olarak: Meme koruyucu cerrahinin rasyonelini bilen bir cerrahın yönlendirmesi ile meme koruyucu cerrahiyi istemeyen hasta olmayacağı inancındayım.

0282 726 0 555