Op. Dr. Nida CANNAZİK

Op. Dr. Nida CANNAZİK

Uzmanlık Alanı:
Kadın Hastalıkları ve Doğum

Görevli Olduğu Bölüm: 
Kadın Hastalıkları ve Doğum

Çalışma Saatleri: 
09:00 – 18:00

Genel Bilgiler

Ad-Soyad: Nida CANNAZİK
Doğum Tarihi: 16.12.1984
Doğum Yeri: Merzifon – Amasya
E-Posta: nidacannazik@optimedhastanesi.com
Uzmanlık Dalına Yönelik Spesifik İlgi Alanı: –

Eğitim Bilgileri

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İng): 2002-2008 (Dönem birinciliği)
 • Kayseri Sümer Lisesi: 2001-2002
 • Kayseri Fen Lisesi: 1999-2001
 • Kayseri Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi: 1997-1999
 • Konya Selçuklu Anadolu Lisesi: 1995-1997
 • Konya Gazi Mustafa Kemal İlkokulu: 1990-1995
 • İhtisas Eğitimi: Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi   (2009-2014)
 • Akademik Ünvanı: Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
 • Yabancı Dil: İngilizce
 • Yabancı Dil Puanı (YDS): 95 (2019)

Mesleki Eğitimleri ve Deneyimleri

Mezuniyet Sonrası Görevler:

 • Erzurum Nenehatun Doğumevi (2014-2019)
 • 2019 – Özel Optimed Hastanesi

– Uygur D.,  Erol N., Erdinç SÖ., Salih F.,   Memur T.,   Erkaya S. Fever and AcuteConfusion   in   a   Postpartum   Patient   Following   Sublingual   Prostaglandin   E1Administration: A Case Report.  Gynecol. Obstet. Reprod. Med. 19: 119-121, 2013

– Kırbaş A., Biberoğlu E., Dağlar HK.,  Erol N., Fitoz S., Uygur D., Danisman N.Prenatal diagnosis of vein of Galen aneurysm: A case report. 2 (2): 31-33, 2015

– Erol N., Timur H., İskender C., Cavkaytar S., Danışman N. Fibronektin Seviyesi İlePreeklampsi ve Gestasyonel Hipertansiyon Arasındaki İlişki. J. Clin. Anal. Med. 6 (3):279-282, 2015

– Çelen   Ş.,   Şimşek   Y.,  Erol   N.,   Şengezer   O.,   Taşın   C.,   Büyükkağnıcı   Ü.   İkinciTrimester   Amniyotik   Sıvı   TNF-alfa   ve   IL-6   Düzeylerinin   Preterm   Doğumu   veYenidoğan Yoğun Bakım İhtiyacını Tahmin Etmedeki Rolü. İnönü Üniversitesi TıpFakültesi Dergisi. 18 (4): 252-256, 2011

– Şimşek Y., Çelen Ş., Yurtçu E., Erol N., Danışman N. Gebeliğin İkinci TrimesterindeTanı Koyulan İzole Fetal Araknoid Kist Olgusunun Prenatal ve Postnatal Takibi: OlguSunumu. Jinekoloji – Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi. 6 (21): 835-837, 2009

– Yörük N., Yeral Mİ., Seçkin KD.,  Yapça ÖE., Erol N., Yıldırım G., Bulut Erdem E.,Ovarian   Cyst   Rupture   Accompanying   Ectopic   Pregnancy.   J.   Turk.   Ger.   Gynecol.Assoc. 17: 223-224, 2016

– Yörük N., Yeral Mİ., Seçkin KD.,  Yapça ÖE., Erol N., Yıldırım G., Bulut Erdem E.,Uterine Adhesions After Recurrent Pregnancy Loss Or Spontaneous Abortion. 17: 48,2016

– Timur   H.,   Kara   O.,   Dağlar   HK.,  Erol   N.,   Uygur   D.   A   Case   Of   Cesarean-ScarPregnancy Treated with Suction Curettage Followed by Foley-Catheter Tamponade.Abstract, 13th World Congress in Fetal Medicine. 491, 2014

0282 726 0 555