Optimed Hastanesi Psikoloğu İrem Yavuz rehberliğinde uygulanan Metropolitan Readiness Testi (Okul Olgunluğu Testi) ile çocuğunuz 1. sınıfa hazır olup olmadığını anlamak mümkün

Tarafından gönderildi: Gülşah Gülkan Yorumlar: 0

Metropolitan Readiness Testi, okula yeni başlayanların 1. sınıf talimatlarını anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özelliklerini ve başarılarını ölçmek üzere hazırlanmıştır. (Okul görevlerine yardımcı olan başlıca faktörler, çocuğun dildeki başarı ve becerileri, görsel ve işitsel algılama, adele koordinasyonu, hareket becerileri, sayı bilgisi, talimatı izleyebilme ve grup faaliyetlerine ilgi göstermesidir).

Okuma öğreniminde iki yön vardır. Tek tek harfleri tanıma, gruplaşmış harfleri tanıma. İlki 3-4 yaşında küpler, resimler aracılığıyla başarılabilir. İkincisinde, harfleri birleştirmek ve anlamını kavramak söz konusudur. Bunun için daha fazla zihinsel olgunluk gerekir ki, bu da belirli bir süre ister. Çünkü “ yazılı sembollerden anlam çıkarma” olarak tanımlanan okuma, oldukça karmaşık bir olgudur. Kısaca harfleri tanıma ve gerçek okuma arasında kalan zaman içindeki gelişim, çocuğu okul için olgunlaştırır.

Modern toplumlarda eğitimciler, öğretmenler ve ebeveynler sürekli olarak çocukların daha başarılı olmaları için çareler aramaktadırlar. Bunun için de başarısızlıkların nedenlerini belirleyip, önlemler almaya çalışmaktadırlar. Bu çalışmalar toplumsal ve bilimsel alanda hızla gerçekleşen gelişmelere uyum sağlama amacına yöneliktir. Uyum sağlanabilmesi yüksek düzeyde zihni faaliyeti gerektirir. Zihnin gelişmesinde en önemli etken ise, onun sürekli yeni bilgilere açık ve karmaşık problemleri çözmeye hazır bir işlerlik içinde tutulmasıdır.

Bütün bunlar birlikte ele alındığında bireyin gelecekteki yaşamı açısından okulun rolü ve önemi açıkça anlaşılmış olur.

Okula başlama zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal açıdan bir “hazırlıklı oluşu” gerektirir. Hazırlıklı oluş “çocuğun herhangi bir duygusal zorluğa uğramadan, kolayca yeterli bir şekilde öğrenebileceği dönem” olarak tanımlanabilir. Bir başka tanımla da “herhangi bir şeyin öğretileceği optimum bir zaman vardır. O zamana kadar, öğretme için boşa giden çabalar, olumlu bir sonuç vermeye başlar.

0282 726 0 555