Psikolog (Klinik)

Hastanemizde klinik psikolog tarafından bilişsel davranışçı terapi, aile ve çift terapisi, cinsel terapi, gebelerle doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrası çalışmalar, doğuma hazırlık eğitimleri ve testler uygulanmaktadır.

Bir psikoterapi türüdür. İnsan davranışını ve duygulanımını inceleyen psikolojik modellerden yararlanılarak geliştirilmiştir. Bilimsel bir zemin üzerine kurulu olup birçok psikiyatrik bozukluk ve geniş bir sorun alanında etkili olduğu kanıtlanmış bir tedavi yaklaşımıdır.

İlişkileri için endişe eden, ilişkilerinin kalitesini artırmak isteyen, belki de ayrılığı düşünen çiftlere, ilişkilerinin sağlıklı yönde değişiminin çalışıldığı bir psikoterapi dalıdır. Açık iletişim kurma, duyguları ifade etme, dürüstlük, kendine güven ve empati geliştirme, kendinin ve çift farkındalığı, etkin problem çözme üzerine terapötik çalışmalar yer almaktadır.

Bireylerin cinsellik alanında duygusal ve davranışsal sorunlarının çözümünü, cinsel ve ruh sağlıklarının geliştirilmesi ve korunmasını amaçlayan bilişsel davranışçı tekniklerin kullanıldığı terapi türüdür.

Özellikle gebelik sürecindeki kadının ve eşine yönelik verilen destektir. Doğuma yönelik bir takım grup eğitimlerinin verildiği, bireysel desteğin sağlandığı bir alandır. Doğum öncesi, doğum anında ve doğum sonrasında kadın ve eşiyle çalışılır. Amaç, kadının kendi korkusunu, travmalarını bebeğe aktarmasının engellenmesi, annelik ve babalık rolüne bireyleri hazırlamak ve doğum korkusunu çalışmaktır.

Tedavide danışan kişi ile terapist çeşitli sorunları belirlemek ve anlamak için, iyileşmeyi hedef alan bir iş birliği içinde düşünce, duygu ve davranışlar arasındaki ilişkiler konusunda çalışır.

Psikolojik test, temel olarak kişiye ait bir davranış kalıbının standart ve objektif ölçümüdür. Test sonuçları kişilerin davranışlarından örnekler verir ve bunu başka insanların ya da kişinin farklı zamanlardaki davranışlarıyla kıyaslama imkanı sunar.

MMPI – MINNESOTA /Çok Yönlü Kişilik Envanteri

Çok yönlü kişilik ve patoloji tarama testidir. Terapötik ve psikiyatrik tedaviye yardımcı bir test uygulamasıdır.

 • Metropolitan okul olgunluğu testi
 • AGTE
 • Goodenough-Harris Testi
 • B.Cattel 2A
 • Porteus Labirentleri Testi
 • Gessel Gelişimsel Değerlendirme
 • Peabody Kelime Tanıma Testi
 • Bender-Gestalt
 • Benton Hafıza Testi
 • Frostig Görsel Gelişimsel Algı testi

Bilişsel davranışçı terapinin aşağıda sayılan sık görülen psikiyatrik bozuklukların tedavisinde etkili olduğunu göstermiş ve bilişsel davranışçı terapi bu bozuklukların tedavisini konu alan pek çok kılavuzda etkili bir tedavi yöntemi olarak yer almıştır:

 • Anksiyete bozuklukları
 • Obsesif kompulsif bozukluk
 • Panik bozukluk
 • Hipokondriyazis
 • Travma sonrası stres bozukluğu
 • Yaygın anksiyete bozukluğu
 • Depresyon
 • Cinsel işlev bozuklukları
 • Çift tedavileri ve aile terapileri
 • Alkol ve madde kötüye kullanımı
 • Yeme bozuklukları
 • Somatoform bozukluklar
 • Sosyal fobi
 • Özgül fobiler
 • Tik gibi çeşitli davranış problemleri
 • Yeme bozuklukları
 • Çift ilişkileri
 • Evlilik problemleri
 • Boşanma
 • Çocuk, ergen ve yetişkin ruh sağlığı
 • Çocuk ve ergenlerde davranış bozukluğu ve okul problemleri
 • Yeme bozuklukları
 • Alkol ve madde kullanımı
 • Kronik fiziksel rahatsızlıklarla
 • Yas, kayıp ve travmalar
 • Duygusal istismar, ihmal ve şiddet
 • Aile yaşamında değişiklikler (iş değişikliği, taşınma vb.)
 • Anksiyete ve depresyonu da içeren duygusal bozukluklar
 • Ebeveynlik becerileri
 • Üvey bireyi bulunan aileler destek.
 • Psikoseksüel zorluklar
 • Evlat edinme, üvey ebeveyn/çocuk ilişkileri
 • Kendine zarar verici davranış
 • Travma sonrası çocuklara, gençlere ve yetişkinlere destek
 • Göç eden ailelere destek
 • İş stresi
 • Ekonomik problemler
 • Vajinismus
 • Erken boşalma
 • Sertleşme bozukluğu
 • Disparoni (kadında ağrılı cinsel ilişki)
 • Kadın ve erkekte cinsel istek bozukluğu
 • Kadında uyarılma bozukluğu
 • Kadın ve erkekte orgazm bozukluğudur.

Ancak, ülkemizde yaşanan cinsel sorunlara göz attığımızda, cinsel eğitimsizlikten kaynaklanan sorunlar, cinsel bilgi eksikliği, cinsel deneyimin yetersiz olması, cinsellikle ilgili yanlış inanışlar, yetiştiriliş biçimi nedeniyle sağlıklı bir bedene ve psikolojik yapıya sahip bireylerde ya da çiftlerde cinsel sorunlar sık görülmektedir. Bu sebeplerle meydana gelmiş olan cinsel sorunlar da birkaç seans danışmanlık verilerek tedavi edilebilmektedir.

Doğuma hazırlık eğitiminin içerisinde doğumla ilgili her şey olmak zorundadır. Yani nefesler, masajlar, gevşemeler, doğumun ne olduğu, fizyolojisi, pelvisin anatomisi, tıbbi müdahaleler, sezaryen, sezaryene hazırlık, babanın doğumdaki rolü ne yapacağı, hastaneyi, doktoru nasıl seçeceksin, nasıl konuşacaksın. Yani anne ve babaya doğumla ilgili bütün süreçleri hakkının öğretildiği bir yer olmalıdır. Doğumda 3 şey çok önemlidir:

 1. FİZİKSEL HAZIRLIK
 2. ZİHİNSEL HAZIRLIK
 3. PSİKOLOJİK HAZIRLIK


Doğuma hazırlık eğitimi bütün bunları içermelidir.

Özellikle gebelik sürecindeki kadının ve eşine yönelik verilen destektir. Doğuma yönelik bir takım grup eğitimlerinin verildiği, bireysel desteğin sağlandığı bir alandır. Doğum öncesi, doğum anında ve doğum sonrasında kadın ve eşiyle çalışılır. Amaç, kadının kendi korkusunu, travmalarını bebeğe aktarmasının engellenmesi, annelik ve babalık rolüne bireyleri hazırlamak ve doğum korkusunu çalışmaktır.

Tedavide danışan kişi ile terapist çeşitli sorunları belirlemek ve anlamak için, iyileşmeyi hedef alan bir işbirliği içinde düşünce, duygu ve davranışlar arasındaki ilişkiler konusunda çalışır.

Çerkezköy Özel Optimed Hastanesi

Çorlu Optimed International Hastanesi

0282 726 0 555