Çocuğunuza arkadaş değil, anne baba olun!

Gelişen sanayileşme ve teknolojik gelişmelerin yanı sıra toplumsal gelişmeler de değişiklik göstermektedir. Ataerkil aile yapısından çekirdek aile yapısına doğru hızlı bir geçiş yaşanarak toplumsal değişimler hayatımızda o kadar çok şeyi değiştirdi ki anne-babalık rolü bile sorgulanır hale geldi. Özellikle geleneksel çocuk yetiştirme tutumuna karşı olan, kendini entelektüel anlamda donanımlı gören “biz modern aileyiz” diye tanımlayanların savunduğu bir fikir,

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH