Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi’nde 100’ü aşkın bildiri arasında 2.’i olduk!

Tarafından gönderildi: Gülşah Gülkan Yorumlar: 0

Her yıl düzenli olarak yapılmakta olan Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi’nin on ikincisi 25-28 Nisan 2018 tarihlerinde Antalya’ da gerçekleştirildi. Kongreye Hastanemiz İşletme Direktör Yardımcısı Süleyman Serkan Yılmaz ve Başhemşire Sevda Sümbül katıldı.

Optimed Hastanesi olarak bu sene kongreye;

  • Özel Bir Hastanede Güvenlik Raporlama Yönteminin Açıklanması ve Bu Kapsamda Raporlanan Olayların Değerlendirilmesi,
  • Hemşirelik Hizmetlerinde 360 Derece Performans Yönetimi ve Bir Özel Hastane Örneği sözlü bildirileri ile çalışmaya katıldık.

Kongre bilimsel heyeti tarafından yapılan değerlendirmeler sonrası, hastanemiz; Hemşirelik Hizmetlerinde 360 Derece Performans Yönetimi ve Bir Özel Hastane Örneği konulu çalışma 100’ü aşkın bildiri içinden en iyi ikinci uygulama örneği seçildi.

Hastanemizde performans yönetim sistemi çalışmalarına 2017 yılında başlandı. Sistemin kurulma çalışmaları için İnsan Kaynakları bölümü liderliğinde bir performans ekibi oluşturuldu. Bu ekip düzenli olarak toplandı ve öncelikle performans yetkinliklerini belirledi.

Performans yetkinlikleri olarak; Disiplin, İletişim, Sorumluluk, Mesleki Yeterlilik ve benzeri 9 parametre ve bu parametrelere ait alt parametreler belirlendi. Daha sonraki aşamada değerlendirilecek kişiler ile ilgili soru listeleri ve değerlendirme şablonu oluşturuldu. Tüm yapılan bu çalışmaların İNOİZİN İnsan Kaynakları programına aktarılması ile sistem kullanıma hazır hale getirildi.

Yapılan bu çalışmalar sonrasında, 360 derece performans değerlendirme uygulaması ilk olarak Ocak 2018 tarihinde “Hemşirelik Hizmetlerinde” gerçekleştirildi. Hemşirelik Hizmetlerinde görev yapan 139 Sağlık personelinden 110 personel değerlendirildi. Değerlendirilme aşamasında, personellerin minimum 4 aylık tecrübesi olmasına özen gösterildi. 193 personel değerlendirici olarak görev yaptı. Bu kapsamda 55 farklı görev bazlı değerlendirme formu kullanıldı ve toplam 1075 tane değerlendirme formu kullanılarak sonlandırıldı.

Performans değerlendirme, çalışanın sadece işteki verimliliğini ölçmek değil, bir bütün olarak önemli noktalarda iş görenin başarısını ölçmek olarak tanımlanır.

Hastanemiz 2018 yılında Hemşirelik Hizmetlerinde 360 derece performans yönetimi sistemini uygulamaya geçmiştir.  Bu sistem gerek ülkemizde gerekse dünyada birçok kurumda da uygulanmaktadır. 360 derece performans değerlendirme sisteminde kişiler sadece üstleri tarafından değil, astları ve kendi seviyesindekiler (eşitleri) tarafından da değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonuçları ile ayrıca bir geri bildirim sistemi de bulunmaktadır.

Performans Değerlendirme Sistemlerinin;

  • İnsan gücü planlaması için personel envanteri hazırlamak
  • İş görenin eğitim gereksinmesini saptamak
  • Terfi ve nakillerde nesnel ölçülere göre seçim yapmak
  • Yeterliliği baz alan ücret artışları konusunda yönetici kararlarına yardımcı olmak
  • Organizasyonun ödül ve ceza sistemine anahtar girdi olarak hizmet vermek
  • Çalışan – yönetim ilişkilerini geliştirmek
  • Bireylerin yetersiz yönlerini kendilerine ileterek gelişmelerine ve motivasyonlarına olanak sağlamak gibi çok geniş kullanım alanları bulunmaktadır.

Hastanemizin 2018 yılında ilk kez gerçekleştirdiği bu değerlendirmeler sonrası ilk üçe giren personele hastane yönetiminin kararı ile Hastane Başhekimi Op. Dr. Recep Çalışkan, İşletme Direktör Yardımcısı Süleyman Serkan Yılmaz ve Başhemşire Sevda Sümbül tarafından hak kazanan çalışanlara ödülleri verildi, kendileri ile kurum olarak gurur duyulduğu bizzat belirtildi. Bu durum personelin motivasyonunun yükseltilmesi ve değerlendirmenin önemini vurgulamak adına Optimed Personel gurubunda paylaşılarak duyuruldu. Ayrıca en iyi puanı alan personel, yeni açılan bir bölüme sorumlu olarak atandı. Bununla beraber 2018 yılı Ocak ayı maaş zamlarında performans değerlendirme sonuçları temel alınarak hesaplandı.

Performans değerlendirme sonuçları detaylı olarak analiz edilmiş olup, bu sonuçlara göre farklı gruplar için atölye eğitimleri planlandı. Ayrıca sorumlu personelimiz için sorumlular atölyesi ile yetkinlikleri artırılması planlanmaktadır. Diğer çalışanlarında geliştirilmesi gereken yönler tespit edilmiş olup, bu konuda gerek atölye eğitimleri, gerek bireysel ve kurumsal eğitimler ile kişisel ve mesleki gelişimleri sağlanmak üzere planlamalar yapıldı.

Son olarak hastanemiz, temmuz ayında tüm hastane genelinde performans yönetimi sistemini kurmayı amaçlamaktadır.

0282 726 0 555